Prírodovedné zručnosti a odborné konverzačné spôsobilosti na presadenie sa v otvorenom európskom priestore

logo

Riadiaci personál projektu

Projektový manažér Mgr. Marta Jankovičová
Finančný manažér Mgr. Kristína Andrássyová
Asistent finančného manažéra RNDr. Darina Rizikyová
Pracovník pre účtovníctvo projektu Renáta Hučková
Pracovník pre mzdovú agendu RNDr. Eva Stanková
Manažér monitoringu a publicity Mgr. Michaela Baumertová
Pracovník pre verejné obstarávanie Mgr. Ľuboš Kakaš
Pracovník pre programovanie web stránok RNDr. Eva Stanková
Ekonomické a právne poradenstvo RNDr. Ľubomír Mach
gih

Kontakt:
Gymnázium Ivana Horvátha
Ivana Horvátha 14
821 03 Bratislava

www.horvatha.edupage.org
© 2015
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ