Prírodovedné zručnosti a odborné konverzačné spôsobilosti na presadenie sa v otvorenom európskom priestore

logo

Výstupy jednotlivých aktivit

  • Zmodernizované prírodovedné laboratória
  • Nové učebné pomôcky, prístroje a zariadenia pre prírodovedné predmety
  • Dodatky k školskému vzdelávaciemu programu v predmetoch biológia, chémia a fyzika
  • Inovované učebné materiály a metodické príručky v predmetoch biológia, chémia a fyzika
gih

Kontakt:
Gymnázium Ivana Horvátha
Ivana Horvátha 14
821 03 Bratislava

www.horvatha.edupage.org
© 2015
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ