Prírodovedné zručnosti a odborné konverzačné spôsobilosti na presadenie sa v otvorenom európskom priestore

logo

Fotogaléria

Fotografie si môžete pozrieť kliknutím na ich náhľad

projektové stretnutie projektové stretnutie projektové stretnutie učebné pomôcky učebné pomôcky učebné pomôcky učebné pomôcky učebné pomôcky učebné pomôcky učebné pomôcky učebné pomôcky učebné pomôcky učebné pomôcky publicita projektu publicita projektu publicita projektu publicita projektu publicita projektu publicita projektu publicita projektu publicita projektu publicita projektu publicita projektu publicita projektu publicita projektu publicita projektu školenie školenie školenie školenie školenie školenie školenie školenie školenie školenie školenie školenie exkurzia po jaskyniach exkurzia po jaskyniach exkurzia po jaskyniach exkurzia po jaskyniach exkurzia po jaskyniach exkurzia po jaskyniach pomôcky z fyziky pomôcky z fyziky pomôcky z fyziky pomôcky z fyziky pomôcky z fyziky pomôcky z fyziky pomôcky z fyziky pomôcky z fyziky biológia s lektorom biológia s lektorom biológia s lektorom biológia s lektorom biológia s lektorom biológia s lektorom biológia s lektorom biológia s lektorom biológia s lektorom chémia v novom laboratóriu chémia v novom laboratóriu chémia v novom laboratóriu chémia v novom laboratóriu chémia v novom laboratóriu chémia v novom laboratóriu chémia v novom laboratóriu chémia v novom laboratóriu chémia v novom laboratóriu chémia v novom laboratóriu chémia v novom laboratóriu

gih

Kontakt:
Gymnázium Ivana Horvátha
Ivana Horvátha 14
821 03 Bratislava

www.horvatha.edupage.org
© 2015
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ